Lär känna Nordens främsta industriföretag genom inspirerande, engagerande och utbildande artiklar och reportage.

Prioritering av hållbar teknik inom livsmedelsproduktion

När leverantörer och producenter utvecklar sina hållbarhetsstrategier måste de se över de tekniska lösningar de använder för närvarande och prioritera hållbarhet i framtida investeringar. För att stärka hållbarhetsarbetet över verksamheten nu och i många år framöver bör livsmedelsproducenter överväga teknikleverantörer som är i linje med deras affärsmål och värderingar.

Autentiska partnerskap

Liksom alla affärspartnerskap är det viktigt att producenter utvecklar partnerskap med leverantörer av teknologilösningar som förstår deras kärnverksamhetsstrategier. Detta inkluderar att lära sig om sina kunders mål, inklusive hållbarhetsmål, och hur de kan fungera som partners för att hjälpa till att uppnå dem. Det är viktigt att ha ett strategiskt och målinriktat samtal om hållbarhet i början av ett partnerskap så att båda parter är i linje med den önskade riktningen.

Sveriges Industri
För och om industriföretag som vill växa.

När en teknikpartner prioriterar hållbarhet i sin egen verksamhet är det en indikator på att dess lösningar också kommer att stödja kundernas hållbarhetsarbete. Kunskapsdelning är viktigt. Ett autentiskt partnerskap mellan en leverantör av teknologilösningar och dess kund kommer att vara samarbetande och strategiskt för att stödja ett gemensamt mål att minska koldioxidavtryck och skydda miljön. Ett samarbete som gynnar producenten, leverantören och planeten.

Teknikleverantören bör vara mån om att förbättra resultatet för sin kund, både ekonomiskt och miljömässigt. Det kan exempelvis handla om utrustning som maximerar avkastningen eller förpackningslösningar som minskar matsvinnet.

Fler artiklar i denna serie
Sveriges Industri
Sveriges Industri
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB