Lär känna Nordens främsta industriföretag genom inspirerande, engagerande och utbildande artiklar och reportage.

Väl utvecklat underhåll bidrar till ökad lönsamhet

Om jag köper en sprillans ny bil vill jag behålla min bil i ett bra skick. Dels är det trevligare att köra den när den känns fräsch och fin, dels fungerar bilen bättre om jag tar hand om den. Detsamma torde gälla inom industrin. Köper jag in utrustning för miljontals kronor vill jag upprätthålla utrustningens kapacitet och livslängd. Slit och släng fungerar inte längre.

Bra underhåll är helt avgörande för att företag ska kunna producera kostnadseffektivt. Det säger sig själv att maskiner och utrustning fungerar när produktionen är igång och produktionspersonalen är på plats. Underhåll handlar i grund och botten om att återbörda maskiner och utrustning till sin grundkondition och sedan se till att upprätthålla den konditionen.

I stort sett är det också så det fungerar på de flesta industrier. Men inte överallt. Det finns branscher där man historiskt sett tagit ganska lätt på det här med underhåll. Om det handlat om tidsbrist, resursbrist eller bristande intresse låter vi vara osagt. En följd av ostrukturerat underhåll blir brandkårsutryckningar och hafsverk när en maskin snabbt måste repareras för att produktionen inte ska bli lidande. En än värre konsekvens av eftersatt underhåll är det faktum att många olyckor inträffar när trassel och reparationer ska utföras i en hast. Olyckor som på ett enkelt sätt hade kunnat undvikas.

Väl utvecklat underhåll leder således till ökad lönsamhet och är avgörande för en kostnadseffektiv produktion. Organisationer som tar ett helhetsgrepp om underhållet och införlivar området i företagets tekniska utveckling kan skapa än fler fördelar. De lärdomar som dras av inom underhållsavdelningen kan bidra till bättre underhållsutveckling men också skapa förutsättningar för företagets strategiska investeringar. Denna kunskap gör företaget till en bättre kravställare gentemot leverantörer av maskiner och utrustning och öka sannolikheten för att utrustning och maskiner fyller de behov man faktiskt har. När kunskapen kring underhåll och utrustning finns inom organisationen bidrar också till att företaget inte hamnar “i händerna” på sina leverantörer.

Förbättrat underhåll höjer såväl tillgänglighet som anläggningsutnyttjande och bidrar dessutom till ökad effektivitet som i sin tur kan synas på sista raden i bokslutet. Det är enligt mitt förmenande en nog så god anledning att lägga både tid, kraft och en peng på att underhålla bilen, förlåt, industrin. För att inte tala om “Industri 4.0” – ska vi lyckas uppgradera industrin till 4.0 kommer underhåll utgöra en helt avgörande del. Framöver kommer vi tala om nolltolerans på stopp relaterat till eftersatt underhåll på kritiska maskiner. Det är vägen framåt för industrin.

“Väl utvecklat underhåll leder således till ökad lönsamhet och är avgörande för en kostnadseffektiv produktion.”

Tina

Faktaruta

Underhåll i världsklass, en bok som ger en komplett beskrivning av hur man genom systematiskt och resultatinriktat arbete kan nå just ett underhåll i världsklass.

Antal sålda böcker: 5000 

Författare: Leo Hagberg och Tomas Henriksson har 40 år arbetat med att utveckla underhållsorganisationer i över 40 år. Under åren har de samlat på sig mängder med erfarenheter och goda exempel på hur en effektiv underhållsorganisation ska drivas. 

Processer som ingår i boken: 

 • Resultatprocesser 
  • Produktionsförmåga och ekonomi
  • Anläggningsstatus, miljö och säkerhet 
  • Samverkan och utfästelser)
 • Stödprocesser
  • Strategi
  • Ledarskap
  • Organisationsutveckling
  • Kompetenssäkring
  • Informationshantering
 • Huvudprocesser
  • Nyanskaffning och modifiering
  • Planering
  • Förebyggande underhåll
  • Avhjälpande underhåll
  • Reservdelsstyrning
  • Förbättringsarbete
Sveriges Industri
Sveriges Industri
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB