Lär känna Nordens främsta industriföretag genom inspirerande, engagerande och utbildande artiklar och reportage.

Kan vi skapa gröna hem för alla?

”Ett grönt hem” är ett hus som är utformat för att vara miljövänligt. Gröna hem fokuserar på effektiv användning av energi, vatten och byggmaterial.

Ett grönt hem kan använda hållbart framställda, miljövänliga eller återvunna byggmaterial. Gröna hem är egentligen en no-brainer 2022, men en brist på medvetenhet om vad det är hindrar människor från att göra välgrundade val, snarare än att det finns ett bristande intresse att köpa dem.

Efter att ha fått information om gröna hem sa 76 procent av de tillfrågade människorna i en nyligen genomförd undersökning i Storbritannien att de skulle vara mer benägna att överväga ett grönt hem till sin nästa fastighet.

Kostnad en betydande faktor

Kostnaden är en viktig faktor som folk tänker på när de vill köpa ny fastighet, och det faktum att gröna hem vanligtvis är dyrare än andra typer av hus kan avskräcka människor från att välja dem.

En särskild kategori tveksamma köpare av gröna hem är förstagångsköpare. Den här typen av köpare tenderar att inte leta efter sitt ”för evigt hem” och planerar därför inte att bo i fastigheten tillräckligt länge för att få avkastning på sin investering.

Storbritannien ligger långt efter EU när det gäller att tillhandahålla ekonomiska incitament på kort och medellång sikt för människor som köper ett grönt hem.

För närvarande erbjuder endast en handfull brittiska bolåneleverantörer bättre utlåningsräntor till hem som klassas som energieffektiva, trots att 80 procent av de tillfrågade sa att de skulle vara mer benägna att överväga ett grönt hem om det fanns en 30-procentig minskning av fastighetens pris.

Efterkonstruktioner

Bostäder som byggs och köps nu och som inte har miljövänliga och hållbara funktioner kommer med tiden behöva byggas om.

Detta väcker frågan om vem som ska bära denna extra kostnad; om det är konsumenten kan förändringarna inte anses vara obligatoriska, men om det är regeringen, var kommer budgeten ifrån? 80 procent av bostäderna som byggs nu kommer fortfarande att finnas kvar år 2050, plus att 37 procent av dessa bostäder byggdes före 1946. Av denna anledning kan de tekniker som krävs för att eftermontera olika typer av fastigheter vara ganska komplexa.

När det gäller standardisering av gröna hem finns det några enkla lösningar som kan införas. För att komma till rätta med allmänhetens bristande kunskap om gröna hem behövs en rikstäckande utbildningskampanj. Detta kan bidra till att öka medvetenheten om vad gröna hem är, hur de gynnar konsumenten och hur de minskar miljöpåverkan.

Ekonomiska incitament

För att få ner priset på gröna bostäder måste ekonomiska incitament införas för att uppmuntra allmänheten att köpa ett grönt hem. Detta kan vara sänkt kommunalskatt eller förbättrade räntor.

Det skulle också behöva ske förändringar för att hjälpa utvecklare att producera fler gröna bostäder, genom att exempelvis förenkla planeringsprocessen, öka investeringarna i utbildning av tekniska experter (till exempel värmepumpsinstallatörer) och förbättrade priser för små och medelstora företag som bygger gröna hem. Slutligen bör bidrag införas för att hjälpa människor att uppdatera äldre fastigheter med nya gröna funktioner.

Att standardisera gröna hem i hela Sverige kommer att kräva ett partnerskap mellan myndigheter och fastighetsutvecklare, samt en detaljerad plan som beskriver hur man uppnår detta mål.

Kortsiktiga incitament, som sänkt kommunalskatt, kommer att uppmuntra vissa människor i det nuvarande klimatet, men utbildning om gröna hem kommer att säkerställa en bestående effekt.

Sveriges Industri
Sveriges Industri
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB