Lär känna Nordens främsta industriföretag genom inspirerande, engagerande och utbildande artiklar och reportage.

Termisk energi: Färdplanen mot noll utsläpp

Inriktning på genomförbara mål!

Parisavtalet från 2015 uppmanade statliga myndigheter och privata företag runt om i världen att genomföra planer för att begränsa utsläppen av växthusgaser, där många organisationer satte aggressiva mål såsom ”Noll Utsläpp” till 2040.

Detta innebär att industriledare redan måste förbereda sina anläggningar för avkarbonisering. Företagens hållbarhetsteam inser att total elektrifiering och förnybar energi inte är hållbara lösningar i nuläget på grund av kostnad och tillgänglighet. Realistiskt sett kan tillverkare bekvämt kapa 30% av sin energiförbrukning genom att göra några ändringar och utan att hindra långsiktiga produktionsmöjligheter.

Ett exempel är mat- och dryckessektorn som står för en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser. De flesta fabrikerna byggdes för mer än 50 år sedan och är helt enkelt ad hoc-monterade allt eftersom tiden gått, snarare än uppdaterade med förbättrad teknik. Som det ser ut nu är bara 15 % av mat och dryckesindustrin på rätt spår för att uppfylla hållbarhetsmålen, vilket ger branschledare en konkurrenskraftig möjlighet att vinna racet mot noll koldioxidutsläpp.

Ånga ersätter kol

En enkel idé är att fabrikerna börjar optimera den termiska energianvändningen inom sina anläggningar. Cirka 80% av livsmedelsfabrikerna använder redan ånga, vilket innebär att de är utrustade för att fånga upp spillvärme och använda den som ersättning för köpt bränsle. Genom att använda en process i tre steg som kallas ”Circular Thermal”, inkluderas ”av-ångning” (omvandling till varmt vatten under tryck), återvinning av direkt värme när en positiv differentialtemperatur är tillgänglig samt att använda industriella värmepumpar för att öka temperaturen på låggradig värme till en användbar temperatur för varje speciell process.

Kartlägga vägen till avkarbonisering

När anläggningarna väl är optimerade kan företag förbereda sig för den ultimata avkarboniseringen till minskade kapitalkostnader, vilket gör optimering till ett praktiskt första steg. Denna färdplan för avkarbonisering tar tid, tålamod och viktigast av allt: kunskap och resurser för att nå målet. Det finns många experter inom energieffektivitet för att få företag på rätt spår, och med mer än ett sekels erfarenhet har vi lärt oss att resan börjar med att optimera nuvarande resurser och minimera avfall.

Om 50 år, vad vill vi att vårt förflutna ska säga om oss? Istället för att enbart blicka framåt och skrota allt vi har, varför inte optimera det vi har för att snabbare få oss på vägen mot en grönare framtid?

Sveriges Industri
Sveriges Industri
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB