Lär känna Nordens främsta industriföretag genom inspirerande, engagerande och utbildande artiklar och reportage.

Moelven bygger pelletsfabrik i Karlskoga

”Moelven tar ansvar för att ta tillvara på hela naturresursen när vi brukar skogen. När hälften av timmerstocken blir fiberprodukter är detta ett mycket hållbart och lönsamt sätt att hantera restråvaran från våra sågverk”, säger Morten Kristiansen koncernchef på Moelven Industrier ASA.

Denna investering är resultatet av utbyggnaden vid Moelvens sågverk i regionen. Koncernledningen aviserade tidigare ett totalt investeringspaket på 635 miljoner kronor för investeringar i Moelven Edanesågen AB och Moelven Valåsen AB.

Integrerat med sågverket

Den nya pelletsanläggningen kommer att integreras helt i sågverket Moelven Valåsen i Karlskoga. Energiproduktionen kommer att utökas för att möta den växande efterfrågan på biobaserad energi på grund av pågående utvecklingsprojekt. Investeringen har en kostnadsklass på 382 miljoner SEK.

Anläggningen är byggd på liknande sätt som Moelvens första pelletsanläggning i Sokna i Norge, även den helt integrerad med Moelven Sokna-anläggningen. När den pelletsfabriken togs i drift 2020 var den den första i sitt slag i Norge. Produktionsmetoden hade aldrig tidigare använts i nordliga klimat.

”Vi har en fördel i att vi kan ta till vara erfarenheterna från framgångssagan med vår första innovativa pelletsfabrik i Norge nu när vi nu ska ta oss an ett liknande projekt i Sverige”

– säger Kristiansen.

Globala pellets

Pelletsfabriken kommer att ha en kapacitet på 80 000 ton pellets/år, men har skalan för att långsiktigt kunna öka produktionen till 105 000 ton/år.

Investeringen innebär åtta nya jobb i Karlskoga, där Moelven redan är verksam genom sågverket Moelven Valåsen AB och Moelven Valåsen Wood AB hyvel- och distributionscentral. Moelven Pellets AB kommer att producera vita träpellets av högsta kvalitet som kommer att distribueras till den internationella marknaden via fartyg från Vänern.

”Moelven är positionerat över stora delar av värdekedjan. Det gör att vi kan skapa närproducerade och hållbara produkter även för den globala marknaden”

– säger Kristiansen.
Sveriges Industri
Sveriges Industri
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB