Lär känna Nordens främsta industriföretag genom inspirerande, engagerande och utbildande artiklar och reportage.

Nytt huvudavtal för framtidens industriarbetsmarknad

”Genom det nya avtalet skapas bättre förutsättningar för utveckling och omställning för industrin och svensk arbetsmarknad”, säger Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin. Framför allt innehåller avtalet nya turordningsregler som stärker anställdas rätt att studera med ekonomiskt stöd.

”De nya turordningsreglerna ger en långsiktigt ökad konkurrenskraft för industrin och arbetstagarnas möjlighet till vidareutbildning ger helt nya möjligheter att öka kompetensen på den svenska arbetsmarknaden. Helheten i avtalet syftar således till att skapa en positiv utveckling av industrins konkurrenskraft och därmed jobben”

– säger Tomas Undin.

Den 8 juni antog riksdagen en lagändring som är en förutsättning för att parterna ska kunna sluta ett nytt större avtal. Svenskt Näringsliv, LO och PTK, skrev i går på ett nytt storavtal. Nya lag- och avtalsbestämmelser kommer att gälla från och med den 1 oktober 2022.

”Det här är också ett bra exempel på hur attraktiviteten i kollektivavtalen ökar. Parternas uppgörelse är ju bättre än lagstiftningen”

– säger Tomas Undin.
Teknikföretagen är den främsta företrädaren för svensk industri. Tillsammans står deras 4 200 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Uppdraget är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft. 
Sveriges Industri
Sveriges Industri
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB