Lär känna Nordens främsta industriföretag genom inspirerande, engagerande och utbildande artiklar och reportage.

Ökad lönsamhet genom certifiering. Certifieringar allt viktigare i en tid av ökad miljö- och socialmedvetenhet

Varför certifieringar?

Företag i industrisektorn kan ha särskilt hög inverkan på miljön och arbetstagarnas välbefinnande, och därmed också en särskild skyldighet att ta ansvar. Certifieringar som FR2000 och ISO 14001 inom miljö och FR2000 och ISO 45001 inom arbetsmiljö är konkreta bevis på detta ansvarstagande. Dessa standarder skapar ett systematiskt angreppssätt för att kontinuerligt förbättra och övervaka prestanda inom dessa områden.

Ökad lönsamhet genom effektivitet

Ett certifierat företag går ofta igenom en rigorös granskning av sina processer. Detta kan leda till effektivare användning av resurser, minskad energiförbrukning och lägre driftskostnader. För många företag översätts detta direkt till ökad lönsamhet. I en tid då varje krona räknas, blir sådana besparingar oerhört värdefulla.

Tillit hos kunder och investerare

I takt med att allmänheten blir mer medveten om miljöfrågor, blir de också mer selektiva i sina köpbeslut. Företag som kan bevisa sitt engagemang för hållbarhet genom certifieringar har en konkurrensfördel. Detsamma gäller investerare som alltmer ser dessa certifieringar som tecken på långsiktigt tänkande och stark företagsledning.

Ett verktyg för att attrahera talang

Det räcker inte längre med en bra lön för att locka den bästa arbetskraften. Yngre generationer, som blir en allt större del av arbetsmarknaden, letar efter arbetsgivare som delar deras värderingar. Ett företag som är certifierat inom miljö och arbetsmiljö är därför mycket mer attraktivt för dessa arbetstagare.

Framtiden för svenska industriföretag

Svenska industriföretag har länge varit kända för sin innovation och kvalitet. I en värld där konsumenter och anställda efterfrågar mer än bara produkter – där de efterfrågar ansvar – måste denna tradition för innovation utökas till att inkludera hållbarhet och socialt ansvar.

Det räcker inte längre att vara ”bra nog”; i takt med att folkets krav på företagens ansvarstagande ökar, blir certifieringar inte bara en rekommendation utan en nödvändighet. De företag som förstår detta och agerar därefter kommer inte bara att säkra sin plats på marknaden utan också bidra till att forma en mer hållbar framtid för oss alla.

Vill du veta mer om det den svenska certifieringsalternativet FR2000?

FR2000 är ett alternativ till ISO och fullgör de krav som finns för att delta i offentliga upphandlingar. Läs mer på FR2000.se

Sveriges Industri
Sveriges Industri
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB