Lär känna Nordens främsta industriföretag genom inspirerande, engagerande och utbildande artiklar och reportage.

En hållbar tillverkningssektor efter covid

Viktiga länder för det globala flödet är givetvis USA, som tillskriver en stor del av sin BNP och sysselsättningskraft till tillverkningssektorn. Effekterna av covid-19 går inte att ignorera, men det finns knep för att förbli konkurrenskraftig. Det är bara en fråga om att fatta rationella beslut och anpassa sig till de utmaningar som denna globala hälsokris medfört. Så, vilken utveckling kommer att säkerställa tillverkningens överlevnad efter pandemin?

Behovet av offshoreverksamhet

Pandemin ledde till ökad offshoring när företag tvingades flytta sin verksamhet till länder som var mindre drabbade av covid-19. Säkerligen kommer investerare och företagsledare att behöva överväga de omedelbara utmaningarna som sammanfaller med övergången till offshoring. Högre logistikkostnader, överenskommelser med lokala aktörer och framtagningen av nya internationella policys är några delar som bör tas i beaktning när beslut om offshoring ska tas.

Hur covid-19 påverkar dem kommer dock att bero på de unika egenskaperna hos varje bransch. Nyckelaktörer inom bland annat läkemedelstillverkningsindustrin förväntas t.ex flytta till Östasien eftersom flera länder där har haft stora framgångar med att begränsa antalet nya fall och dödsfall.

Investeringar i ny teknik

Likt alla typer av störningar understryker pandemin värdet av att ta till sig ny teknik. Det krävdes en pandemi för att belysa behovet för tillverkare att skaffa nya verktyg och förbättra kompetensen hos sin nuvarande arbetsstyrka för att minska riskerna och säkerställa långsiktig lönsamhet. Förutom utrustning för hantering av torra bulkmaterial och automatiserade system för paketlastning, bör tillverkare också se till att anta molnbaserade system, förbättra cybersäkerheten och använda förutsägande analys för utrustningshantering. Sådan teknik kan ge mervärde till företag som vill minska pandemins inverkan på deras resultat.

Statliga ingripanden

I slutändan kommer tillverkningsindustrins överlevnad till största delen att bero på hur regeringar förhandlar om riskerna och störningarna som orsakats av pandemin. Över hela världen har länder redan rullat ut miljarder i stimulanspaket för att stödja lokala industrier. Större tillverkningsföretag uppmuntras förvisso att hjälpa till med covid-19-insatser genom att leverera till andra företag och omfokusera deras produktion mot personlig skyddsutrustning, desinficeringslösningar och andra varor som kan hjälpa till att skydda medicinska frontlinjen och säkerställa tillgången av viktiga produkter.

Saker och ting är fortfarande osäkra, men det faktum att tillverkningssektorn står stark trots denna kris säger oss mycket om vilken framtid denna viktiga industri har.

Sveriges Industri
Sveriges Industri
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB